Izolace základů

Potřebujete hydroizolaci základů a základových desek? Rádi pro vás nezávazně zhotovíme cenovou nabídku.

Špatné provedení izolace může mít v budoucnu nedozírné následky - provlhání zdiva, plíseň a řadu dalších.
Odizolování stavby (základy se základovou deskou) patří k nejproblema­tičtější úkonům prováděných na stavbách.
 
Zajistíme izolace asfaltovými pásy, ze stěrkových hmot či izolaci pomocí nopové fólie. Samozřejmostí je zajištění zemních prací naší technikou. 

Izolace z asfaltových pásů

Tradičním materiálem na provádění  jsoupásové izolace. Pásy se používají  v jedné vrstvě. Dvouvrstvé systémy z modifikovaných asfaltových pásů se využívají u tlakových izolací.  Před pokládkou pásů je nutné povrch (co nejvíce rovinný) opatřitpenetračním nátěrem. Pásy se aplikují na stěnu po jednotlivých dílech, které se přitaví  pomocí speciálních hořáků a zdrojů tepla (je využívána plynová bomba s hořákem).

Izolace ze stěrkových hmot

Zjednodušování a zrychlování práce podporuje v poslední době větší využívánístěrkových izolací.  Po aplikaci dojde k uzavření povrchu materiálu (ucpání všech pórů) a vlhkost pak nemá možnost prostoupit do materiálu.
Výhodou této technologie je provádění i při vlhkém povrchu materiálu (např. beton), při čemž povrch nemusí být rovinný. Stěrkové materiály jsou tvarovatelné dle svého podkladu. Velkou předností je provedení bezešvé izolace, která eliminuje možnosti porušení funkce ve spojích, jak tomu bývá u pásových izolací, a také provádění zateplení přímo na zatuhlou izolaci, aniž by byly zapotřebí další úpravy (na rozdíl od asfaltových pásů).

Nopové izolace

Své uplatnění nacházejí i nopové izolace, které vynikají svou jednoduchou montáží a odolností proti agresivní vodě. Používají se pro obvodové izolacekolem domů (kombinace s tepelnou izolací), proti radonu, nikoli proti tlakové vodě. Výhodou je uzpůsobení odvodu vlhkosti díky systému nopů, které se umisťují směrem k domu.  Nopová fólie je ukončena ukončovací lištou.  

Činnosti firmy


Zelená úsporám

zelena-usporam